PCB de Fontein

De Oude Wereld 52 2408 JV Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van PCB de Fontein

Het team

Toelichting van de school

Ons team is bevlogen, betrokken en deskundig. Wij bieden met veel plezier ruimte  en begeleiding aan studenten van de PABO en/of MBO-onderwijsassistenten en zij-instromers om het vak te leren, zo dragen we ons steentje bij aan het lerarentekort.  De Fontein heeft een directeur,  een intern begeleider  en er zijn verschillende collega's met persoonlijke expertises zoals PBS, EDI, muziek, bewegingsonderwijs en bewegend leren.

Onze leerkrachten worden ondersteund door een onderwijs assistent en een conciërge.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een teamlid afwezig is, wordt de vervanging via de regionale vervangingspool geregeld.  Wanneer er geen vervanging beschikbaar is (via de vervangingspool of intern), doen wij ons uiterste best om te voorkomen dat wij een klas thuis moet blijven, maar in deze tijd met een groot lerarentekort is het een enkele keer misschien niet te voorkomen.

Ouders worden in dit geval zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld van het mogelijke gebrek aan vervanging en horen op de ochtend zelf  uiterlijk 7.30 of de lessen door kunnen gaan.

Het bestuur van Scope scholengroep is aangesloten bij de vervangingspool: het Regionaal  Transfercentrum Cella (RTC)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaand overzicht is een indicatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaand overzicht is een indicatie.

Weeralarm

Extreem warm weer

Als de weersverwachting aangeeft dat de temperatuur minstens vier dagen 30 graden of meer zal zijn, kan er een tropenrooster worden ingesteld. U krijgt dit een dag van te voren te horen, de tijden zijn dan: 

Maandag, dinsdag, donderdag: 7.30 - 13.15

Woensdag: 7.30 - 11.15

Vrijdag:  7.30 - 11.00 voor de groep 1-4 en 7.30 - 13.15 voor de groepen 5-8

Weeralarm code rood

Code Rood betekent dat er een onveilige situatie is ontstaan: school is dan (gedeeltelijk) gesloten.

Code Oranje betekent dat mogelijk onveilige situatie kan ontstaan: de school past dan de tijden aan als dat noodzakelijk is om de veiligheid van de kinderen en de medewerkers te waarborgen.

Bij code rood en code oranje wordt u zo snel mogelijk via Parro op de hoogte gesteld.

Het kan zijn dat een weeralarm weer wordt ingetrokken, ook dit krijgt u zo snel mogelijk via Parro te horen.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze intern begeleider is de coördinator van de zorg. Deze adviseert, begeleidt en coacht leerkrachten op het gebied van de zorg aan kinderen. De intern begeleider verzorgt tevens de contacten met het team passend onderwijs van Scope, het samenwerkingsverband en de externe zorginstanties.

Bij passend onderwijs is het uitgangspunt dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en op een school zitten die bij hen past. Het gaat bijvoorbeeld om extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. 

De Fontein biedt een sterke basisondersteuning voor al onze leerlingen. Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning die wij kunnen geven niet voldoende. Voor deze leerlingen is extra ondersteuning nodig. Deze extra ondersteuning wordt geboden door het team passend onderwijs, heeft een tijdelijk en/of aanvullend en wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen.

Wij werken met het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8. 

Wanneer een kind extra ondersteuning krijgt, wordt deze extra ondersteuning vastgelegd in een OPP (ontwikkelingsprofiel) Wij maken dit gezamenlijk met de ouders/verzorgers en hierin kijken wij samen vooruit.

Voor sommige kinderen is de extra ondersteuning die georganiseerd kan worden niet voldoende. Deze kinderen komen in aanmerking voor een speciale lesplaats (SBO of SO). Hiervoor wordt dan in overleg met alle betrokkenen een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voorbereid.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze leerkrachten zetten zich voortdurend  in om zich verder te professionaliseren om een goede begeleiding te geven aan de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zij doen dit door regelmatig workshops en trainingen te volgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken we aan de hand van thema's.  De doelen worden vastgesteld vanuit het ontwikkelingsvolgmodel Bosos.

Er wordt veel gespeeld, bewogen en gewerkt aan zelfredzaamheid, maar er wordt spelenderwijs al heel veel geleerd. Van spreekvaardigheid werken we toe naar redeneren, instructies volgen en begrippen hanteren.

We rekenen vanuit concreet naar abstract: tellen, cijfers en reeksen leren en daarbij gebruiken wij de methode Semsom.

Wij besteden bijzondere aandacht aan het voorkomen van taal- en onderwijsachterstanden en proberen deze vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Hiervoor werken wij met de methode Bouw. Dit  is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn en het lezen van steeds langere woorden.


Terug naar boven