Het Kristal

Makassarweg 68b 1335 HZ Almere

Schoolfoto van Het Kristal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 is er een groot verschil te zien tussen de score van de eindtoets en de gegeven adviezen.

De eindtoets scoort ver onder de minimale norm van de inspectie en bevatte géén VWO advies voor een leerling.

We zien in de adviezen echter 18.5 % leerlingen met een VWO advies en 33.5 % leerlingen met een HAVO advies. Na 2 jaren VO zien we dat 4 van de 5 kinderen nog op het gegeven VWO-niveau lessen volgen en 8 van de 9 leerlingen lessen volgen op het gegeven HAVO advies.

Voor de toetsafname hebben we deze groep kinderen gerustgesteld. Het advies was immers ook al gegeven. Dit had volgens ons tot gevolg dat de kinderen die een hoog advies hadden de toets minder serieus gemaakt hebben om vervolgens op een device te kunnen gamen. 

In schooljaar 2018-2019 hadden we een lagere score, gezien de groepssamenstelling, verwacht. Ondanks de inspanningen is de score van de groep onvoldoende gebleven.

In schooljaar 2019-2020 is de eindtoets door de Covid-19 sluiting van de basisscholen niet doorgegaan. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven