Het Kristal

Makassarweg 68b 1335 HZ Almere

Schoolfoto van Het Kristal

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u onze school bekijkt en vergelijkt met andere scholen in de buurt. 

Onze school is een basisschool, centraal in Almere Buiten, waar de kwaliteit goed aangeschreven staat. In onze schoolgids staat omschreven dat we ieder uniek kind graag willen laten ontwikkelen door onze invloed van onderwijs en normen en waarden. Naast de schoolgids wordt er jaarlijks een ouderkalender met informatie uitgereikt aan de ouders.

De informatie in scholenopdekaart.nl is afkomstig van DUO, de inspectie en hebben we zelf toe kunnen lichten.

Op basis van de informatie op deze site mag u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kristalliseren
  • respect
  • vertrouwen
  • de vreedzame school io
  • gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school kent een lichte groei van een paar procenten. Dit tegen de prognose van de gemeente in. 

De leeftijdsopbouw laat een bredere instroom aan de onderkant zien. meer jongere kinderen bezoeken de school waarmee een verdere groei mogelijk is.

Onze leerlingenpopulatie is heel divers door ons grote voedingsgebied. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven