Het Kristal

Makassarweg 68b 1335 HZ Almere

 • Schoolfoto van Het Kristal
 • Schoolfoto van Het Kristal
 • Schoolfoto van Het Kristal
 • Schoolfoto van Het Kristal

Het team

Toelichting van de school

Professionalisering van onze leerkrachten  

Begeleiden van studenten in onze school.

Wij zijn een opleidingsschool. Ieder jaar begeleiden wij meerdere studenten op onze school. Wij vinden het belangrijk om onze aanstaande collega’s een kans te bieden zich te professionaliseren en het vak van leerkracht in de praktijk te leren. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om nieuwe professionals op te leiden vanwege het lerarentekort. Het is voor ons een goede bron om uit te putten wanneer wij op zoek zijn naar nieuwe collega’s.

Het is leerzaam voor ons zelf, omdat wij (het team) op de hoogte blijven van de nieuwste trends en wij leren van- en met elkaar.

Dit houdt in dat:

 • in meerdere klassen kan er een student meelopen.
 • studenten geven lessen aan groepjes en / of de gehele klas. 
 • de eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de leerkracht van de klas.
 • we krijgen studenten van verschillende scholen.
 • alle leerkrachten zijn gecertificeerde mentoren.
 • één collega is opleider in de school. Hij of zij zorgt naast de mentoren voor extra begeleiding van de student. De collega heeft hier een opleiding voor gevolgd.
 • De studenten leren samen en doen onderzoeken in een leerteam van studenten.     

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof/verzuim van personeel wordt in eerste instantie intern opgelost. Is dit niet mogelijk, dan wordt de groep leerlingen verdeeld. Bij afwezigheid van te veel personeel zal in het uiterste geval de ouders gevraagd worden hun kind thuis op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Kristal wil haar kinderen in staat stellen:

· Zich te ontwikkelen tot de unieke wezens die ze in potentie al zijn;

· Vol zelfvertrouwen zinvol deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving waarin zij leven.

Het onderwijs op het Kristal:

· Past zich zo veel mogelijk aan, aan de mogelijkheden en het ontwikkelingstempo van het kind

· Verkent de onderwijsbehoeften van de kinderen en handelt daarin daar waar mogelijk.

· Daagt kinderen zo veel mogelijk op hun niveau uit;

· Stimuleert kinderen om door te groeien.

Bewegingsonderwijs

In de groepen 3-8 wordt er twee keer per week bewegingsonderwijs gegeven door de vakdocent van de school.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Naast de bovengenoemde vakken wordt er gewerkt aan de sociale en algemene ontwikkeling van kinderen.  

Ons onderwijs aan kleuters kenmerkt zich door:

- thematisch werken;

- doelgericht werken;

- spelbegeleiding door leerkrachten;

- spelend leren;

- het spelen en werken binnen een rijke leeromgeving;

- ontwikkeling wordt gemeten aan de einddoelen van groep 2.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op het Kristal is het onderwijs georganiseerd in jaargroepen

 • Leerlijnen  worden aangeboden op basis van  de leerstof van het leerjaar.
 • De leerkrachten besteden veel aandacht aan de instructie die zij de kinderen bieden. Zij geven les volgens het model voor effectieve directe instructie.
 • We zetten bewust het “ik-wij-jullie-jij” principe in. Dit houdt in dat leerkrachten voordoen (ik), kinderen meedoen (wij), kinderen het samen doen (jullie) en daarna zelfstandig inoefenen (ik) om het lesdoel helemaal eigen te maken.
 • Er wordt gewerkt volgens de methodiek van de Vreedzame School.
 • Coöperatieve werkvormen worden in alle groepen gebruikt.
 • Listlezen als methodiek voor gemotiveerd lezen
 • Dagelijks wordt er gewerkt aan het beter leren hoofdrekenen in alle groepen.
 • Er is een klas voor verrijking, de Goudstenen, in school.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven