Basisschool De Kraanvogel

Perzikstraat 24 1326 HN Almere

  • Perzikstraat 22- 24
  • De school doet mee aan de Muziekimpuls. Er is een vaste vakleerkracht die het team en de kinderen enthousiast maakt voor muziek.
  • De school werkt volgens de 21e eeuwse vaardigheden. Daarbij ontbreekt een goede inzet van ICT niet.
  • Ouderbetrokkenheid geven we oa vorm middels Ontmoetingsavonden waarbij ouders elkaar op diverse vlakken ondersteunen
  • We werken met Leskracht op onze school, een manier van werken met wereldoriëntatie en taal tegelijk. Kijk vooral op www.leskracht.nl

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een positief klimaat in de school zorgt vaak voor weinig uitval. Daar werken we hard aan.

Over het algemeen vangen we bij ziekte intern op. Het komt echter voor dat groepen bij ziekte wordt verzocht thuis te blijven. Dat willen we zo beperkt mogelijk houden en dat lukt ons goed. De huidige tendens in het onderwijs is echter dat er zeer weinig tot geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. Door de inzet van onderwijs-assistentie weet de school het naar huis sturen van groepen te beperken tot een minimum. In het schooljaar 2018-2019 is dat slechts enkele keren voorgekomen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft een vakleerkracht muziek om muzikale vorming bij onze kinderen te ontwikkelen en stimuleren. Juf Sylvia neemt de kinderen  vol enthousiasme mee en verbindt haar lessen tegelijkertijd aan de dagelijkse praktijk. Zij geeft eens per twee weken een les aan een groep, de andere week verzorgd de leraar de les. We doen als school tot 2019 mee aan de Muziekimpuls om zo het team goed mee te krijgen in het geven van goed muziekonderwijs.

Elk jaar doet groep 7 mee aan 'Het Leerorkest'. Kinderen maken kennis met allerlei muziekinstrumenten, mogen daar een uur per week mee oefenen en hebben na zes weken een uitvoering voor ouders en de school.

Voor gym werkt meester Rendal op onze school. Alle kinderen krijgen twee keer per week les van de vakleerkracht

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

zie document SOP

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven