Basisschool De Kraanvogel

Perzikstraat 24 1326 HN Almere

  • De school doet mee aan de Muziekimpuls. Er is een vaste vakleerkracht die het team en de kinderen enthousiast maakt voor muziek.
  • De school werkt volgens de 21e eeuwse vaardigheden. Daarbij ontbreekt een goede inzet van ICT niet.
  • Ouderbetrokkenheid geven we oa vorm middels Ontmoetingsavonden waarbij ouders elkaar op diverse vlakken ondersteunen
  • We werken met Leskracht op onze school, een manier van werken met wereldoriëntatie en taal tegelijk. Kijk vooral op www.leskracht.nl

In het kort

Toelichting van de school

Christelijke basisschool de Kraanvogel.

Een school met talentvolle kinderen, een vooruitstrevende visie,  bevlogen leerkrachten en betrokken ouders." 

Werken, spreken, spelen, vieren en leren!

Wij werken vanuit 5 duidelijke pijlers waar het verbindend element “Samen” is. Spelend leren, thematisch waar het kan en methodisch waar het moet  zijn de uitgangspunten voor de talentontwikkeling van onze kinderen. Spel is leidend in ons aanbod, omdat wij geloven dat kinderen in een op spel gerichte leeromgeving tot ontplooiing komen. Onderwijs met oog voor de toekomst! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leven-betrokkenheid
  • Werken-ondernemerschap
  • Leren-nieuwsgierig zijn
  • Onderzoeksmatige houding
  • Samenwerken-kritisch denken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kraanvogel 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
356
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven