Basisschool de Driemaster

Tegelenpad 2 1324 DS Almere

Schoolfoto van Basisschool de Driemaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van onze school de Driemaster!

Basisschool “De Driemaster”: de basis van je leven...We zijn allemaal naar school geweest. Zo'n acht jaar daarvan was de basisschool.
Een flinke tijd dus. De basisschool legt, zoals het woord al zegt, de basis voor verder onderwijs. Het is een belangrijke schakel in het leven van een kind. U vertrouwt uw kind 8 jaar u toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dan wil je als ouder een goede keus maken en weten wat je van een school mag verwachten.
De Driemaster is een christelijke basisschool in Stedenwijk. Een school waar wij trots op zijn.Wij willen dat alle kinderen en ouders op onze school zich welkom voelen. Iedereen hoort erbij. Iedereen is anders en samen met kinderen, ouders en leerkrachten vormen we ‘De Driemaster’.
Op ‘De Driemaster’ werken we met elkaar aan goed onderwijs in een goede sfeer. Als je met plezier naar school gaat, kun je beter leren. We houden in ons onderwijs rekening met de verschillen tussen kinderen.In onze schoolgids kunt u lezen hoe we op De Driemaster werken. Wilt u meer weten of graag eens langskomen, we maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Een vriendelijke groet namens het team,

Michelle Brown  - directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duidelijk
  • Betrouwbaar
  • Betrokken
  • Doelgericht
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Driemaster is een kleine school in Stedenwijk. Door deze kleinschaligheid kent iedereen elkaar. Daardoor is de sfeer persoonlijk, wat een prettig gevoel geeft. We streven er naar dat elk kind zich veilig voelt. Een veilig gevoel is namelijk nodig om tot leren te komen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De protocollen die op dit moment aanwezig zijn, worden de komende jaren opnieuw bekeken en waar nodig herzien.

Terug naar boven