Basisschool De Ark

Middenhof 210 1354 EV Almere

  • Lezen op de glijbaan
  • Wandelende takken
  • Tijdens schooltijd maken wij gebruik van het naast de school gelegen Wilgenbos
  • Wij hebben kanjertraininglessen en Taakspel
  • Wij hebben een hele nieuwe schoolbibliotheek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn een school die heel bewust kijkt naar de hulpvraag van de leerlingen en daarop actie onderneemt met een speciaal programma of er voor kiezen dat een kind blijft zitten. Dit laatste doen wij uitsluitend als het noodzakelijk en het zinvol is. Door extra begeleiding en aangepaste leerstof houden wij dus zoveel mogelijk kinderen ‘binnenboord’. Al deze kinderen doen uiteindelijk mee met de cito-eindtoets en halen daar natuurlijk de score die bij hun niveau hoort.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen
Door middel van o.a. observaties en toetsen volgen wij de ontwikkeling de kinderen. Leerkrachten krijgen zicht op de specifieke onderwijsbehoefte van kinderen en zij kunnen hun onderwijsaanbod hierop afstemmen. Vanaf groep 3 nemen we toetsen af die horen bij het lesmateriaal ofwel de methodegebonden toetsen.  In groep 8 nemen wij de eindtoets van IEP af. Hierbij ligt de focus op het leren met hart, hoofd en handen. De vraagstelling sluit goed aan bij de visie van de school, de methodetoetsen en de belevingswereld van kinderen.

De leerlingen van groep 1-2 volgen wij d.m.w. het leerling-observatiesysteem "Inzichtelijk"

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen van de school krijgen vanaf groep 6 een gerichte begeleiding op het uitstroomadvies. 

De leerlingen hebben samen met hun ouders een gesprek eind groep 6, 7 en medio groep 8 over het te volgen traject en welke doelen we met elkaar; de ouders, kind en school nastreven om het gewenste traject te halen. 

Hierbij stellen we met elkaar vast wat reëel is voor het kind om aan te werken en wat haalbaar is voor hem/haar. We gaan uit van het hoogst haalbare of stellen het leertraject zo samen dat het kind en de ouders weten waar ze 'voor gaan'.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven