Basisschool De Ark

Middenhof 210 1354 EV Almere

  • Lezen op de glijbaan
  • Wandelende takken
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Wij hebben kanjertraininglessen en Taakspel
  • Wij hebben een hele nieuwe schoolbibliotheek

In het kort

Toelichting van de school

Word de beste versie van jezelf

Christelijke basisschool De Ark is gevestigd in het mooie en groene Almere-Haven. Wij zijn een kleine en gezellige school waar persoonlijke aandacht voorop staat. Wij zijn een christelijke basisschool. Wij geloven in liefde, veiligheid, respect en vertrouwen. Deze woorden hebben kracht. Zij zijn zichtbaar in onze school, in ons handelen en zijn. Wij geloven in de kracht van onze leerlingen en hun eigenheid, in we ze zijn en wie ze worden. Op De Ark helpen wij elkaar om de beste versie van onszelf te worden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Executieve Functies
  • Liefde & respect
  • Veiligheid & vertrouwen
  • Basisvaardigheden centraal
  • Chromebooks & Cool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inleiding

De school is gelegen in de wijk “De Hoven”. Onze kinderen komen vooral uit deze wijk, maar de school trekt ook kinderen aan uit de omliggende wijken. Het leerlingaantal van De Ark is stabiel te noemen en ligt rond de 180 leerlingen.

Aanmelding nieuwe leerling
Wanneer u als ouder/verzorger geïnteresseerd bent in onze school, dan kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek hoort u meer over de school, u krijgt een rondleiding en u kunt al uw vragen stellen. U krijgt daarna een aanmeldformulier voor een intake mee naar huis. Tijdens het intakegesprek zal de intern begeleider u en uw kind vragen  stellen om zo te kunnen inschatten wat uw kind nodig heeft op school. De ouders kunnen aangeven of hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig zal hebben of bij de vorige school/voorschoolse peuteropvang al extra ondersteuning kreeg. De school krijgt de gelegenheid de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart te brengen en beoordeelt in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden. Binnen de termijn van zes tot tien weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden ingeschreven. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan zoekt de school in overleg met ouders naar een andere geschikte onderwijsplek. Kunnen wij in de onderwijsbehoeften van uw kind voorzien dan wordt het inschrijfformulier meegegeven. De inschrijving is pas definitief als dat formulier is ingeleverd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren het vijf gelijke dagen model. De kinderen eten rond 12.15 uur op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hanteren de protocollen van Stichting Prisma

Terug naar boven