Basisschool De Ark

Middenhof 210 1354 EV Almere

  • Lezen op de glijbaan
  • Wandelende takken
  • Tijdens schooltijd maken wij gebruik van het naast de school gelegen Wilgenbos
  • Wij hebben kanjertraininglessen en Taakspel
  • Wij hebben een hele nieuwe schoolbibliotheek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

-Bij kortdurende ziekteverlof of afwezigheid wegens bijzonder verlof (trouwen, rouwen of het bezoeken van een workshop of ander extern bezoek): Er kan bij een bemiddelingsbureau een verzoek voor een vervanger worden ingediend. Momenteel is er echter sprake van een lerarentekort in het primair onderwijs en zijn er nauwelijks invallers te vinden. Op De Ark is er ook een onderwijsassistent werkzaam. Zij kan een groep kortdurend overnemen.
-Bij langdurig ziekte verlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof: Hiervoor wordt een leerkracht gezocht die voor bepaalde tijd de taken van de afwezige leerkracht kan overnemen. Soms moeten wij intern schuiven met leerkrachten; d.w.z. vragen wij collega's om van groep te ruilen en een andere groep te nemen.
-Bij studieverlof:Leerkrachten mogen met gebruikmaking van de lerarenbeurs studieverlof opnemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Ark heeft 8 groepen en ongeveer 13 enthousiaste leerkrachten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met doelen die gericht zijn op het ontwikkelen van reken-, lees- en taalvaardigheden. Elke dag vinden er gerichte activiteiten plaats die kinderen de gelegenheid bieden deze vaardigheden te ontwikkelen. De kinderen leren spelenderwijs en er wordt uitgegaan van de belevingswereld van de kleuter. De kleuters krijgen de ruimte om op eigen ontwikkelingsniveau te werken en worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. In de groepen 1/2 werken we met dagritmekaarten, zodat leerlingen weten hoe de schooldag zal verlopen. De dag wordt vaak gestart in de kring, zodat men iets kan vertellen, bespreken of uitleggen. Daarna werken de leerlingen aan verschillende opdrachten, passend bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Vervolgens is er ook veel ruimte voor spel en wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de speelzaal.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerkrachten maken aan het begin van het schooljaar een weekrooster aan de hand van richtlijnen vanuit de directie. Afhankelijk van de leerfase waarin de leerlingen zitten en hun onderwijsbehoeften, kunnen we een indicatie van tijden geven.
Voor de groepen 3-8:
 -thema's wereldverkenning, inclusief expressievakken: 4 tot 5 uur per week,
 -rekenen: ongeveer 6 uur per week, 
 -lezen, taal en woordenschat: ongeveer 8 uur per week,
 -schrijven: van 2 uur in groep 3 tot 1 uur per week in de bovenbouw,
 -godsdienst en sociale vorming: ongeveer 2 uur per week
 -gymnastiek: 2 uur per week.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Ark krijgen de leerlingen onderwijs in een leerstofjaarklassensysteem, waarbij er mogelijkheden zijn voor differentiatie binnen de lessen en instructie, passend bij het reguliere onderwijs. Om doorgaande lijnen te bewaken en onderwijs op maat te creëren, volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en omgeving, om de optimale ontwikkeling en successen van de leerling te bewerkstelligen. Deze samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel, wij willen samen met ouders en kind werken aan dat wat een kind nodig heeft en daarvoor samen een plan maken om dit te kunnen implementeren binnen ons onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven