School voor Speciaal Basisonderwijs De Bombardon

Simon van Collemstraat 7 1325 NA Almere

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bombardon
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bombardon
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bombardon
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bombardon
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bombardon

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op "het venster" van SBO de Bombardon.

We hopen dat u door het bezoeken van onze informatie pagina's een goed beeld krijgt van het onderwijs op onze speciale basisschool. 

Namens het team van de Bombardon,

Wim Moorman

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kernwaarden van de Bombardon
  • plezier
  • duidelijkheid
  • Acceptatie
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De plaatsingsruimte van de school voor schooljaar 2019-2020 is 205 leerlingen.

Voor actuele informatie over de plaatsingsmogelijkheid op de Bombardon verwijzen we u naar de website van de school.

https://bombardon.asg.nl 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Naschoolse voorziening op de Bombardon is toegankelijk op indicatie vanuit de Commissie van Begeleiding van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Bombardon werkt binnen het onderwijs jeugdhulp arrangement Bombardon intensief samen met de volgende  ketenpartners:

Gemeente Almere; afdeling jeugd en maatschappelijke ondersteuning.

Jeugdhulp medewerkers in school: Stichting Vitree

Observatie groep Triangel: Fornhese GGz Centraal.

Behandel groep Tamboerijn: Fornhese GGz Centraal.

Passend Onderwijs Almere.

Overige partners:

Fysiotherapie in school: JGZ Almere; zorggroep Almere.

Schoolmaatschappelijk Werk en jeugdarts: JGZ Almere.

Opleiden in School: Hoge school Windesheim Flevoland.

Dekkend onderwijs (ondersteuning) aanbod Almere: Passend Onderwijs Almere

Bieb @ School: De nieuwe bibliotheek.

Cultuur aanbod: Stichting Collage

Playing for success Almere

Overgang PO - VO: Orthopedagogen VO/ Passend Onderwijs

Terug naar boven