Rooms Katholieke Basisschool de Lettertuin

Zonnebloemweg 68 1338 TV Almere

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Lettertuin

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt getracht vervanging te regelen voor de groep. Hiervoor wordt een beroep gedaan op parttime leerkrachten en/of wordt een vervangingsvraag ingediend bij het Slim personeelsbemiddeling. Als het onmogelijk blijkt om vervanging te regelen, dan wordt een groep naar huis gestuurd. U wordt hier dan zo snel mogelijk over geïnformeerd. Als het niet mogelijk is om uw kind thuis op te vangen, dan wordt uw kind deze dag bij een andere groep geplaatst. 

Bij langdurig verlof wordt ook gezocht naar een langdurige oplossing. Dit kan een invalleerkracht zijn en/of een tijdelijke werktijduitbreiding van een collega. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en groep 2 wordt het aanbod aangepast naar de behoefte van het kind. Deels komt dit overeen; kinderen hebben bijvoorbeeld veel beweging en motorische oefening nodig. Deels loopt dit uiteen: Het ene kind heeft uitleg en oefening nodig om de kleuren te leren en een ander kind is toe aan woorden maken. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van de onderwijstijd wordt op grond van de onderwijsbehoeften van het kind vastgesteld. Voorbeeld: Het ene kind heeft meer tijd nodig om tot een bepaald technisch leesniveau te komen dan een ander kind. Het ene kind krijgt dan ook meer tijd en het andere kind kan deze tijd besteden aan andere vakgebieden, die aandacht vragen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool De Lettertuin is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We bieden regulier onderwijs en waar mogelijk passen we het onderwijs aan, zodat ieder kind een leerontwikkeling kan doormaken. De grenzen van onze mogelijkheden staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven