Rooms-katholieke basisschool De Lettertuin

Zonnebloemweg 68 1338 TV Almere

Schoolfoto van Rooms-katholieke basisschool De Lettertuin

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u interesse toont in KBS De Lettertuin. Om een goede indruk te krijgen van onze school nodig ik u van harte uit om langs te komen en de sfeer te ervaren. Samen komen we verder!   

Met vriendelijke groet,

Mariska Zwart-Toxopeus

Directeur KBS Lettertuin

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek
  • Plezier in leren
  • Schoolbrede thema's
  • Sociaal leren
  • Samen vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal groeit ieder jaar. In de aangegeven grafiek lijkt er een dip te zijn in schooljaar 2020-2021. Dit is een vertekend beeld, doordat dit schooljaar een andere SKO-school met onze school is gefuseerd, maar nog verbleef in het eigen schoolgebouw. Deze fusie is inmiddels afgerond. We starten schooljaar 2022-2023 met 176 leerlingen. De verwachting is, dat het leerlingenaantal de komende jaren zal groeien naar het maximum aantal leerlingen van 190. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven