School voor Speciaal Basisonderwijs De Klimop

Rossinistraat 5 1323 BP Almere

  • gebouwfoto 1
  • Gebouwfoto 1
  • Leerwand IPC bij de unit Brrr, wat is het koud van de kleutergroep.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van De Klimop maken vanaf schooljaar 2021 de Eindtoets van Route 8. Binnen het schoolverlaterstraject krijgen de leerlingen i.s.m. Passend Onderwijs Almere een passend advies voor het vervolgonderwijs. Hierbij wordt rekening gehouden met kindkenmerken en didactische resultaten van de leerlingen.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor iedere leerling met een didactische leeftijd van 20 of hoger wordt op De Klimop een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin worden de leerroutes en doelen op het gebied van Rekenen, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Spelling vastgelegd. Het ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks geëvalueerd, met ouders besproken en waar nodig bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven