School voor Speciaal Basisonderwijs De Klimop

Rossinistraat 5 1323 BP Almere

  • gebouwfoto 1
  • Gebouwfoto 1
  • Leerwand IPC bij de unit Brrr, wat is het koud van de kleutergroep.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van De Klimop Almere 

De Klimop is een school voor speciaal basisonderwijs. SBO De Klimop bestaat uit twee locaties in Almere Stad en Almere Buiten. SBO De Klimop is een Oecumenische school verbonden aan Stichting Prisma.

We zien het als een van onze kerntaken om het verschil te maken voor leerlingen die in het reguliere basisonderwijs om welke reden dan ook geen optimale ontwikkeling hebben kunnen doormaken. We willen deze leerlingen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage meegeven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. We begeleiden op onze school leerlingen met verschillen in hun ontwikkeling zo goed mogelijk en we bereiden hen voor op de toekomst. We leggen een stevige basis zodat de leerlingen met succes naar een passende school voor voortgezet onderwijs kunnen gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Speciaal Basisonderwijs
  • Groei samen!
  • Onderwijs op maat
  • Samen leven en samen leren
  • Hoofd hart handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO De Klimop is een stedelijke voorziening die wordt bezocht door leerlingen uit heel Almere. Alleen leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor SBO (afgegeven door het samenwerkingsverband 'Passend Onderwijs') worden toegelaten door de school. 

Op de vestiging in Muziekwijk zijn dit leerlingen uit Almere Stad en op de Vestiging in de Stripheldenbuurt zijn dit voornamelijk leerlingen uit Almere Buiten.

Beide scholen hebben heterogene SBO groepen. Dat wil zeggen dat de leerlingen in de groepen onderwijsbehoeften kunnen hebben op zowel didactisch- als sociaal emotioneel gebied. Daarnaast werkt De Klimop samen met het LWOE om leerlingen met epilepsie te begeleiden.

De locatie in Almere Stad heeft binnen een 'Groep in school' model twee groepen: de Wonderboom en de Levensboom, die ingericht zijn voor leerlingen die een SO indicatie hebben en op een aparte leerlijn leskrijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben een inloop aan het begin van de schooldag tussen 08.30 en 08.40 uur. Om 8.40 uur start de schooldag. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven