School voor Speciaal Basisonderwijs De Klimop

Rossinistraat 5 1323 BP Almere

  • gebouwfoto 1
  • Gebouwfoto 1
  • Leerwand IPC bij de unit Brrr, wat is het koud van de kleutergroep.

Het team

Toelichting van de school

Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel op De Klimop hebben veel affiniteit met het werken met kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Als er personeel wordt geworven, wordt vooral gekeken of de leerkrachten, naast hun bevoegdheid, over vaardigheden beschikken (of willen ontwikkelen) om onze leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. 

Op De Klimop doen we veel aan scholing (teamscholing en individuele scholing). Zo leren we steeds beter ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht niet kan lesgeven vanwege verlof of ziekte, wordt er een andere vaste leerkracht of onderwijsondersteuner/-assistent gevraagd de groep les te geven. Als er geen leerkracht wordt gevonden, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen of wordt er een mail gestuurd om de kinderen thuis te houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dit schooljaar (2020-2021) implementeren we Logo 3000, een methode om op een speelse manier de woordenschat van kinderen te verhogen. Hiervoor besteden we extra onderwijstijd aan taalontwikkeling. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Jaarlijks bekijkt de school of er naar aanleiding van de analyses van de leerlingresultaten extra onderwijstijd naar een bepaald vakgebied moet gaan. Dit schooljaar (2020-2021) stoppen we extra onderwijstijd in rekenen omdat we een nieuwe rekenmethode (Pluspunt) gaan implementeren. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school wordt bezocht door kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring. 

De kinderen die onze school bezoeken zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij zich eigen maken van de leerdoelen. De extra ondersteuning bestaat uit:

  • kleinere groepen (max. 16 leerlingen);
  • expertise in de school: orthopedagogen, logopedisten, Intern Begeleiders met veel expertise op het gebied van afstemming van onderwijs voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, JGD, Jeugdarts, etc.;
  • leerkrachten met expertise op het gebied van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven