Basisschool PCB Het Kompas

Binnenkruierstraat 5 1333 EC Almere

Voorkant Het Kompas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten 2019-2020

Afgelopen schooljaar (2019-2020)  hebben wij de IEP eindtoets niet afgenomen i.v.m. de Corona-maatregelen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen in de groepen 3 tot en met 8 elk jaar in november en april/mei de BOOM toetsen af.

Hiermee volgen wij de voortgang van de ontwikkeling per leerling. De resultaten per leerling worden aan de betreffende ouders gecommuniceerd.

Op klas- en schoolniveau analyseren wij deze zogenaamde tussenresultaten en stemmen ons onderwijs af op wat wij waarnemen. Wij hanteren dus een PDCA (plan-do-check-act) cyclus en zo bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijs. Zo nodig stellen wij het onderwijskundig beleid bij, waarbij u zich kunt voorstellen dat er extra acties worden ingezet, een andere methode wordt aangeschaft of scholing van het team plaatsvindt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het van belang dat kinderen een advies krijgen dat recht doet aan hun talenten en capaciteiten. Kinderen in met name de bovenbouwgroepen, werken aan het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. Aan de hand van toetsgegevens bepalen de leerkrachten samen met de kinderen waar zij aan moeten/zullen werken om hun doelen te behalen. Op deze manier zijn de kinderen eigenaar van hun leerproces en zijn zij gemotiveerd om te leren. De leerkracht, interne begeleider en directie kijken bij het schooladvies naar de opbrengsten van de leerling, werkhouding en naar talenten die de leerling bezit op alle vlakken. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven