Basisschool het Avontuur

Catootjepad 6 1336 JG Almere

  • De schoolbibliotheek
  • Prachtig creatief werk van groep 6!
17 februari 2023
  • drie dagen in de wijk schoolfruit.
  • hoofdingang

Het team

Toelichting van de school

Groepsindeling 2022-2023:

1/2a      juf Eva en meester Danley

1/2b      juf Eline

instroomgroep       juf Monisha

3            juf Romy en juf Agink

4           juf Jennifer en meester Danley

5           juf Marit

6a         juf Sylvia

6b         meester Chris

7           meester Said en juf Sabine

8a          juf Nanda en meester Roberto

8b          juf Janneke

"overige teamleden":

Intern begeleider groep 1 t/m 4:juf Samantha

Intern begeleider groep 5 t/m 8: juf Elze 

Bewegingsonderwijs: juf Desiree en meester Oscar

Wetenschap en techniek: juf Louise 

Plusgroep: juf Samantha

Coördinator min- en leerlingenraad: juf Sabine

Administratie: juf Yvonne 

Huismeester: meester Peter

Directie / schoolopleider "voor studenten": juf Wendy

Directie (directeur in opleiding): juf Yvonne 

Directie: Meester Michiel

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het ziekteverzuim op het Avontuur zit onder het landelijk gemiddelde.

Daar zijn wij als team en directie erg "trots" op.

Natuurlijk zijn er wel eens collegae ziek, in samenspraak met de MR is afgesproken, dat op de eerste dag de leerlingen thuis worden opgevangen. Vanaf de tweede dag zorgt de school voor een adequate oplossing.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We vinden bewegingsonderwijs een essentieel onderdeel van ons aanbod. Alle groepen krijgen les van een vakleerkracht de groepen 3 t/m 8 twee lesuren per week. 

In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het lesrooster en wordt door de groepsleerkracht gegeven. Een keer per week wordt dit gegeven door een  vakleerkracht 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie schoolgids / schoolplan

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zie schoolgids / schoolplan

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal Het Kleine Avontuur is gehuisvest in het schoolgebouw en heeft een eigen ingang. De samenwerking bestaat uit afstemmen van thema's, bezoeken bij elkaar door peuters en kleuters en de "warme"overdracht van gegevens bij de start in groep 1.

Terug naar boven