Basisschool het Avontuur

Catootjepad 6 1336 JG Almere

  • De schoolbibliotheek
  • Prachtig creatief werk van groep 6!
17 februari 2023
  • drie dagen in de wijk schoolfruit.
  • hoofdingang

In het kort

Toelichting van de school

De school staat in de Stripheldenbuurt.

Een wijk waarin alle straatnamen verwijzen naar schrijvers, illustratoren of bekende stripfiguren." Het Avontuur " zou de naam van een stripboek kunnen zijn. Een beleving van een avontuur kan positief en stimulerend zijn, maar ook gevoelens van uitdaging en voorzichtigheid oproepen. Een avontuurlijke reis is een traject om een (bepaald) doel te bereiken. In dit proces valt veel te leren en te ontwikkelen. De kinderen zijn samen op weg, een ieder naar zijn of haar eigen individuele reisdoel. Betrouwbaarheid van begeleiding en de spannende ontdekking van het leerproces moeten centraal staan. Vandaar ook onze slogan "Samen werken aan jouw toekomst".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerlingen hebben een stem
  • Leren is een avontuur
  • Persoonlijke aandacht
  • gezonde school
  • Opleidingsschool studenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met Go Kinderopvang hebben we een bijzonder samenwerkingsverband. Ze verzorgen de tussenschoolse opvang. De leerlingen lunchen in hun eigen groepslokaal onder (bege)leiding van een pedagogisch medewerker.

De meeste kinderen gaan voor de voor- en naschoolse opvang naar La Luna. De kinderen worden gebracht en gehaald.

Uiteraard is een andere keuze voor een opvangorganisatie mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven