De Verwondering

Richard Feynmanstraat 7 1341 DL Almere

  • Met de handen uit de mouwen en de laarzen in de klei!
  • Schoolfoto van De Verwondering
  • Ons prachtige (prijswinnende) pand aan de Richard Feynmanstraat.
  • Schoolfoto van De Verwondering
  • Schoolfoto van De Verwondering

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Verwondering. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verwonderen als basis
  • Waar buiten binnen komt
  • Onze school is ecologisch
  • Duurzaamheid staat centraal
  • Ontwikkelingsgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Verwondering wil effectief en verantwoord inspelen op kansen vanuit de schoolomgeving met het doel een goed contact te behouden of op te bouwen. Uitgangspunt is het toewerken naar een actieve leef- en leergemeenschap. Het is dan ook de ambitie van De Verwondering dat het enthousiasme van het team en de positieve ontwikkelingen in ons onderwijs doordringen in de wijk en bekend zijn bij alle betrokkenen. Wij verwachten en zien dat dit zal leiden tot een forse stijging van het aantal leerlingen. Wij hebben echter de beleidskeuze gemaakt om gematigd te groeien, omdat een explosieve groei ten koste gaat van de kwaliteit van ons onderwijs.


Op 3 september 2018 is De Verwondering gestart met 16 kinderen, verdeeld over 2 groepen. In schooljaar 2023-2024 zitten er op De Verwondering ruim 300 kinderen, verdeeld over 12 groepen. 

Door de grote belangstelling voor onze school werken wij met een wachtlijst. Wij richten ons in de aanname van nieuwe kinderen op gezinnen die woonachtig zijn binnen ons voedingsgebied. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website www.verwondering-almere.nl.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
303
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor opvang, onze schooltijden, aanwezige (externe) partners of het vakantierooster? Stel uw vraag via administratie@verwondering-almere.nl of bel naar onze school op maandag, woensdag of donderdag. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven