Shri Ganesha School

Regentesseweg 1 1312 AA Almere

Schoolfoto van Shri Ganesha School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2019-2020 is de eindtoets niet afgenomen door de corona-maatregelen en de jaren daarvoor scoorden wij boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij hanteren het Cito leerlingvolgsysteem en gebruiken de toetsen bij de methodes om ons dagelijks handelen vorm te geven.

Alle resultaten worden met elkaar besproken en geëvalueerd, zodat we met elkaar kindgerichte plannen kunnen maken in samenspraak met de ouders

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Over het algemeen komen onze adviezen overeen met het leerlingvolgsysteem en zien we dat onze leerlingen in het voortgezet onderwijs zich dienovereenkomstig of hoger zich ontwikkelen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven