Shri Ganesha School

Regentesseweg 1 1312 AA Almere

Schoolfoto van Shri Ganesha School

Het team

Toelichting van de school

Op onze school worden ook Dharma, Yoga en Hindi lessen gegeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn een kleine school met een zeer gemotiveerd samenwerkend team met een laag ziekteverzuim. Gelukkig lossen we tot op heden alles samen op met als doel geen kinderen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt volgens het " Slim Fit" concept

Slim Fit is een innovatief onderwijsconcept voor het primair onderwijs. Op Slim Fit scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe. Reguliere klassen worden vervangen door "units". De leerlingen krijgen passend onderwijs geboden in kleine groepjes door het inzetten van meer verschillende functies dan alleen een leerkracht. In deze gedifferentieerde werkomgeving zijn er verschillende rollen en taken voor verschillende betrokkenen en wordt er flink ingezet op o.a. ICT. Leerkrachten worden ingezet op hun kwaliteiten en werken in teamverband met meerdere mensen die zich met verschillende aspecten van het onderwijs bezighouden. Iedereen is bereid samen te werken binnen een nieuwe organisatiestructuur om optimaal in te spelen op de specifieke leerbehoeften van onze leerlingen . 

Slimfit werkt met de 5 Pijlers: personeel, organisatie, leeromgeving, leerinhoud en leiderschap.

O.b.v. onze identiteit krijgen de kinderen Dharma en yoga lessen

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de kleutergroepen werken wij spelenderwijs aan de sociaal emotionele, reken- en taalontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het vak taal wordt er ook veel aandacht besteed aan woordenschat.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt zo veel mogelijk onderwijs op maat binnen de mogelijkheden die we hebben. We zijn een kleine school met relatief kleine groepen; dat geeft voordelen voor veel kinderen, maar niet voor alle kinderen. 

We maken optimaal gebruik van onze specialisten t.a.v. rekenen en taal.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven