Shri Ganesha School

Regentesseweg 1 1312 AA Almere

Schoolfoto van Shri Ganesha School

Het team

Toelichting van de school

Op onze school worden ook Dharma (godsdienst)lessen gegeven.

Tevens is het streven om minstens 1 x in de 14 dagen Yogalessen te geven. Deze lessen worden door de leerkrachten zelf verzorgd.

Voor de Hindi-taal zullen de lessen vanaf groep 4 t/m 8 ook worden gegeven door een vakleerkracht.

In de groep 1 t/m 3 worden de Hindilessen door de eigen leerkracht gegeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn een kleine school met een zeer gemotiveerd samenwerkend team met een laag ziekteverzuim. Gelukkig lossen we tot op heden alles samen op met als doel geen kinderen naar huis te sturen. Tot nu toe vangen wij onze kinderen altijd zelf op.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de kleutergroepen werken wij spelenderwijs aan de sociaal emotionele, reken- en taalontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het vak taal wordt er ook veel aandacht besteed aan woordenschat en begrijpend lezen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt zo veel mogelijk onderwijs op maat binnen de mogelijkheden die we hebben. We zijn een kleine school met relatief kleine groepen; dat geeft voordelen voor veel kinderen. Maar soms is het wegens het geringe aantal moeilijk te combineren om een sluitende groepsformatie te maken.

We maken optimaal gebruik van onze specialisten t.a.v. rekenen, taal en gedrag..

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het komend schooljaar gaan wij werken met ON-clusterplannen. De ON-clusterplannen worden opgesteld naar aanleiding van de analyse van de niet methodegebonden toetsen.

 Deze plannen worden met de leerlingen en hun ouders (in het kader van educatieve partnerschap) besproken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op dit moment worden de documenten gereed gemaakt om een vergunning aan te vragen voor een peuterspeelzaal.

Terug naar boven