Shri Ganesha School

Regentesseweg 1 1312 AA Almere

Schoolfoto van Shri Ganesha School

In het kort

Toelichting van de school

De ShriGaneshaschool is een reguliere basisschool gebaseerd op de Hindoefilosofie en is opgericht in augustus 2008. Dat wil zeggen dat onze kinderen leerstof krijgen aangeboden zoals het omschreven is in de wettelijk vastgestelde doelen. We besteden ook veel aandacht aan de uitgangspunten van het Hindoeïsme en passen we toe in het lesprogramma en in ons eigen handelen.De Shri Ganeshaschool maakt deel uit van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (afgekort: SHON).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge verwachtingen
  • Talentontwikkeling
  • Vreedzaam
  • Verantwoordelijk/zelfstandig l
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bijna al onze kinderen zijn in Nederland geboren, op de Indiase kinderen na. Ons streven is om de kinderen veel meer persoonlijke aandacht te geven. Indien mogelijk, zouden kleinere klassen hiervoor uitermate geschikt zijn. Wij zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat. Als kinderen zich veilig voelen, dan kunnen ze zich beter ontwikkelen en beleven veel plezier bij het leren. Kom gerust langs om de sfeer van onze fantastische school te proeven. U bent van harte welkom!

.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven