Openbare Basisschool Het Meesterwerk

El Grecostraat 171 1328 ST Almere

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Meesterwerk

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Medio 2015 is het SchoolVenster compleet

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede School
  • ICT
  • innoverend
  • veiligheid
  • maatschappelijk hart

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Het Meesterwerk hanteren we de volgende tijden:  

Opvang:

* Dagopvang: 07.00 uur tot 19.00 uur 
* Voorschoolse Opvang (VSO): 07.00 uur tot aanvang school.
* Buitenschoolse Opvang (BSO): direct na schooltijd tot 19.00 uur
* BSO: tijdens schoolvakanties: 08.00 uur tot 19.00 uur
* afbellen voor 09.30 uur    

Peuterspeelzaal (PSZ):
* ochtendgroep: 08.30 uur tot 11.30 uur
* middaggroep:13.15 uur tot 15.00 uur  

Onderwijs Het Meesterwerk:
* ochtend: 08.30 uur tot 12.00 uur
* middag: 13.15 uur tot 15.15 uur
* woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur
- afbellen voor  08.15 uur
- de deuren gaan 10 minuten vóór aanvang van de school open

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven