Openbare Basisschool Het Meesterwerk

El Grecostraat 171 1328 ST Almere

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Meesterwerk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt voor dat een leerkracht ziek is of verlof heeft. De school zoekt in eerste instantie naar een invaller. Indien er geen invaller beschikbaar is kijken we of we het intern kunnen opvangen. Uiteindelijk is verdelen van de klas ook een optie. Naar huis sturen van een klas proberen we te allen tijden te vermijden. Mocht dit toch gebeuren, dan hoort u dit zo snel mogelijk. De intern begeleider en de directie zijn gezien hun takenpakket niet inzetbaar voor invalwerk

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 werken wij in cominatie groepen op een ontwikkelings gerichte manier. Dit houdt in dat de kinderen werken aan dezelfde doelen, maar dat de manier waarop dit gebeurd kan verschillen per groep. Vanaf de groepen 3 werken wij methodisch. Wij doen ons uiterste best om vanaf de groepen 3 homogene jaargroepen te formeren, echter het kan voorkomen dat er noodgedwongen een combinatiegroep gemaakt wordt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op het Meesterwerk is een intern begeleiders werkzaam. De interne begeleider organiseren 2x per jaar groepsbesprekingen waarbij de groepsplannen geëvalueerd worden. Hiernaast worden er leerlingbesprekingen georganiseerd, die ook 2x per jaar worden ingeroosterd. Hierbij is er vooral aandacht voor de analyse van ‘zorg’-leerlingen en worden de vorderingen van deze leerlingen besproken. (Deze gesprekken worden alleen georganiseerd als er leerlingen te bespreken zijn, maar op dit moment vervalt de afspraak zelden). Soms neemt de leerkracht het initiatief voor een  leerlingbespreking, soms de interne begeleider.  

Voor leerlingen van wie verwacht wordt dat zij de einddoelen van groep acht niet zullen halen, wordt een onderwijsperspectief (OPP) opgesteld. Met behulp van het OPP wordt ernaar gestreefd om  aan de specifieke onderwijsbehoeften van de betreffende leerling tegemoet te komen.  

Door een nauwgezette signalering in de onderbouwgroepen, gebeurt het nauwelijks nog dat leerlingen pas op latere leeftijd een OPP krijgen. Tegelijkertijd pogen we d.m.v. convergente differentiatie de leerlingen binnen het programma houden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

nvt.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven