OBS De Archipel

Maldivenweg 45 1339 PP Almere

Schoolfoto van OBS De Archipel

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool de Archipel is de openbare school in de Eilandenbuurt in Almere-Buiten. 

De naam is gekozen omdat een archipel een verzameling eilanden is die onderling kunnen verschillen, maar samen een geheel vormen. Vergelijkbaar met de individuele kinderen binnen school die met elkaar één groep vormen.

De @ in de naam staat voor de 21eeuwse vaardigheden die wij de kinderen aanleren.

Talent ontwikkelen wij samen. Zowel op school als na schooltijd zijn er vele verschillende activiteiten te doen die door de Brede school worden georganiseerd. Zo werken wij nauw samen met 'Partou', een fijne en warme organisatie voor kinderopvang en 'de Schoor'. De Schoor organiseert zeer diverse en verbindende activiteiten voor kinderen en jongeren inde buurt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inclusief Onderwijs
  • Brede school
  • Talentenontwikkeling
  • Warm pedagogisch klimaat
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
672
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven