De Kameleon

Lingestraat 34 1316 CS Almere

  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openbaar en kleinschalig
  • goede eindresultaten
  • samen leren, samen werken
  • Kanjertraining
  • lezen centraal!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school hanteert het continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven en samen met de leerkrachten lunchen. De lestijden voor de kinderen van groep 1-2 verschilt met die van de andere groepen. Groep 1-2 gaat van maandag t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur naar school. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan op maandag & donderdag van 08.30 tot 15.00 uur naar school. Deze Verlengde Schooldag staat in het teken van ons talentonderwijs. Dinsdag, woensdag en vrijdag gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 van 08.30-14.00 uur naar school.  Tien minuten voor aanvang van de lessen gaat de deur open. Alle groepen gebruiken de hoofdingang. Kinderen die binnen zijn gaan meteen aan de slag. Wij hanteren het principe: "Binnen is beginnen".

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven