Basisschool De Polderhof

Buitenhof 93 1354 GR Almere

  • Vroeger was hiernaast de hoofdingang. Tegenwoordig is het de zij-ingang
  • Tijdens de pauze-momenten wordt hier veel gebruik van gemaakt.
  • Voor de allerkleinsten staat er altijd een circuit klaar waar onder begeleiding van een vakdocent bewogen wordt
  • Schoolfoto van Basisschool De Polderhof
  • Voor musicals, optredens, maar ook als extra werkplek in te richten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van Basisschool De Polderhof, een Vreedzame School in Almere Haven. 

Samen met ouders en partijen in de wijk ondersteunen we kinderen in hun ontwikkeling. Onderwijs speelt zich niet alleen binnen, maar ook buiten de schoolmuren af. Daarom werken wij proactief samen met een breed scala aan partners om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ontwikkelkansen van kinderen. Van groot belang is de gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, het educatief partnerschap. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame School
  • Ambitieus en Verbindend
  • Gezond
  • Betrokken
  • Taal Centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Polderhof geldt een continurooster. Alle dagen van de week hebben dezelfde schooltijden namelijk van 08.30 uur tot 14.00 uur. De kinderen lunchen gezamenlijk in de klas. We hechten waarde aan de effectieve leertijd. Om 8:20 uur gaan de deuren open. We hanteren “binnen = beginnen”. De lessen starten klokslag 8.30 uur. Kinderen die te laat komen, worden opgevangen in de middenruimte en kunnen na de eerstvolgende leswisseling naar de klas. Bij regelmatig te laat komende kinderen nodigt de leerkracht de ouders uit voor een gesprek. Als dat niet helpt, volgt een gesprek met de directie. Als ook dat geen verbetering oplevert, doen wij een melding bij de leerplichtambtenaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven