Rooms Katholieke Basisschool 't Baeken

Faktorij 123 1825 HC Alkmaar

  • Gitaarles
  • Onze school ligt direct naast het park 'de Groene Voet'.
  • Spelend leren.
  • Mogen zijn wie je wil zijn.
  • Meerdere werkplekken.

In het kort

Toelichting van de school

IKC 't Baeken - Rollebol biedt modern onderwijs dat steeds in ontwikkeling is. Het bijbrengen van kennis en vaardigheden is één, maar daarnaast draait het bij ons ook om (leren) samenwerken en creatief denken. Na de basisschoolperiode heeft uw kind o.a. geleerd om zelfstandig te werken en is in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de omgeving. Zelfvertrouwen en mogen zijn wie of wat je bent, is daarvoor de basis.

Onze school heeft een prettig pedagogisch klimaat, is laagdrempelig en gestructureerd. Er heerst een sfeer van rust en openheid. ’t Baeken is een plek waar uw kind zich thuis kan voelen. Na schooltijd bieden we een uitgebreid activiteitenprogramma. Van gitaarspelen tot schaken, van leren koken tot knutselen en van typeles tot dansen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid: ik zie jou
  • Leren met plezier
  • Autonomie: worden wie je bent
  • Integraal Kind Centrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De (ongeveer 300) kinderen komen uit de wijde omgeving naar IKC 't Baeken-Rollebol. De combinatie van een goede school en BSO spreekt vele ouders en kinderen aan. Uit de ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken blijkt dat onze school als goed en veilig wordt ervaren. Zie veer meer informatie de website van de school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven