Rooms Katholieke Basisschool 't Baeken

Faktorij 123 1825 HC Alkmaar

  • Gitaarles
  • Onze school ligt direct naast het park 'de Groene Voet'.
  • Spelend leren.
  • Mogen zijn wie je wil zijn.
  • Meerdere werkplekken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken sinds het schooljaar 2021-2022 gebruik van het LVS IEP. Tweemaal in het jaar, of wanneer nodig, worden de leerlingen getoetst. Aan de hand van de percentages wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften en worden nieuwe doelen gesteld. 

't Baeken maakt ook gebruik van methode gebonden toetsen binnen de bestaande methoden. Na elke toets worden de resultaten geanalyseerd en wordt de leerstof hierop aangepast. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

't Baeken doet er alles aan om op een goede manier de talenten van de kinderen tot ontwikkeling te laten komen. De uitstroom naar het voortgezet onderwijs is wat je mag verwachten van de populatie kinderen die bij ons op school onderwijs geniet.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectiebezoek verliep goed en prettig. In de bijlage kunt u een uitgebreid verslag van de inspectie over onze school lezen.

De conclusie van de inspectie is:

rkbs 't Baeken heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven