Rooms Katholieke Basisschool St Adelbertus

Nieuwlandersingel 40 1814 CJ Alkmaar

Op deze locatie zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest. Op de locatie Blekerskade zijn de groepen 5 t/m 8 gehuisvest.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van de SaKS-invalpoule. Ondanks het grote landelijke tekort aan leraren, lukt het ons steeds om, de zieke of afwezige leerkrachten te vervangen. Dit doen wij d.m.v. het anders organiseren van het onderwijs.

Het streven is om geen leerlingen naar huis te sturen bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast onze vakdocent bewegingsonderwijs hebben wij verschillende leerkrachten met een eigen specialiteit. Zo werken in ons team met een:

  • leescoördinator
  • rekencoördinator
  • themacoördinator
  • coördinator voor het jonge kind
  • gedragsspecialist /kindercoach en 
  • vertrouwenspersoon

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroepen wordt er thematisch gewerkt. De belangrijkste kernactiviteiten zijn: spel en motorische activiteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees-schrijfactiviteiten en reken/wiskundige activiteiten. Thema’s kunnen per groep of bouw verschillen. De leerlijnen van de methodes staan centraal binnen onze onderwijsleersituatie. Deze benadering wordt gecombineerd met een kindgerichte aanpak. Dit betekent dat we rekening houden met de talenten, belangstelling, ervaringen, tempo en motivatie van kinderen.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school werkt met het vijf-gelijke dagen model. Dit betekent dat alle kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan. Het gaat om 5 uur les per dag à 25 uur les per week à 940 lesuren per schooljaar. Iedere groep heeft een eigen lesrooster waarin de verdeling van de uren staat vermeld. Dit is terug te vinden in de klassenmap van de groep. 

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven