Rooms Katholieke Basisschool St Adelbertus

Nieuwlandersingel 40 1814 CJ Alkmaar

Op deze locatie zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest. Op de locatie Blekerskade zijn de groepen 5 t/m 8 gehuisvest.

In het kort

Toelichting van de school

'Wij leren je vandaag wat je morgen nodig hebt!'

De St.Adelbertusschool draagt al bijna 100 jaar bij aan de ontwikkeling van Alkmaar. Onze kinderen zijn de toekomst van onze stad. Wij leren onze kinderen hun talenten en kansen te ontdekken en geven ze een sterke basis mee om een waardevol onderdeel te kunnen zijn van de maatschappij. Nu en in de toekomst. Dat maakt ons trots. Iedere dag weer. Wij geloven dat onderwijs niet stopt bij de schooldeuren. Samen met ouders maar vooral met de kinderen zelf vormen wij het onderwijs. Wij geven kinderen zeggenschap over hun eigen leren in samenwerking met hun omgeving. We stimuleren daarin een open en onderzoekende houding.   Wat wij van onze kinderen verwachten, verwachten we ook van onszelf. Wij blijven ons ontwikkelen en kijken daarbij met een frisse en open blik naar de toekomst. Ons onderwijs sluit niet alleen aan bij wat er vandaag wordt gevraagd maar ook wat er morgen nodig is, dat doen wij door middel van thematisch onderwijs. 

De Sint Adelbertusschool wordt er thematisch gewerkt met ruimte en aandacht voor ieder kind. Een school waar een kind graag naar toe gaat. Wij willen dat de kinderen die bij ons op school zitten zich breed en goed ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat zij zich veilig voelen, competent kunnen zijn en dat er ruimte is voor hun eigen ik. We streven er naar om een uitdagende onderwijsleersituatie aan te bieden waarin zij zelfstandig naar oplossingen zoeken. Zelfwerkzaamheid is belangrijk  om kinderen zelfstandig en onafhankelijk te maken, hen te vormen tot mensen die initiatief nemen. De betekenisvolle zaken die 'buiten' gebeuren zijn belangrijk om 'binnen' mee aan de slag te gaan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontmoeting
  • Verwondering
  • Eigenheid
  • Thematisch onderwijs
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
480
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven