De Rank onderwijs met de Bijbel als basis

Beethovensingel 19 1817 HJ Alkmaar

Schoolfoto van De Rank onderwijs met de Bijbel als basis

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij zwangerschapsverlof plaatsen we een advertentie. Tot nu toe is het altijd gemakkelijk ingevuld via de vervangingspool van onze stichting.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar 2021/2022 hebben we zes groepen kunnen vormen met twee combigroepen en één enkele groep in de onder- en bovenbouw. De twee combigroepen van de onderbouw worden ontzorgd door op vier morgens de groepen in drie groepen te verdelen, met inzet van een extra leerkracht. De drie bovenbouwgroepen gaan bij de basisvakken uiteen in vier niveaus, met begeleiding door leerkracht op het bovenbouwplein.
Voor de individuele leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is er voldoende onderwijsassistentie.

We bieden passend onderwijs volgens de wettelijke kaders.
Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen. Kijk op http://www.swvponoord-kennemerland.nl voor informatie over het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Kennemerland. Adres Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar. Het bevoegd gezag van LEV-WN is aangesloten bij, in totaal, 23 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal en rekenen worden verwerkt in de thema's. De concrete leertijd is moeilijk exact weer te geven, maar vormt een indicatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Omdat we werken aan de vergroting van ons eigenaarschap heeft iedere leerkracht of onderwijsassistent een specialisme binnen de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Dit zou mogelijk dit schooljaar kunnen wijzigen. We publiceren dit op de site zodra het zover is.

Terug naar boven