DURF

Elgerweg 39 1825 KA Alkmaar

  • Onze locatie DURF Tochtwaard
  • Onze locatie DURF Elgerwerg
  • Onze locatie DURF Amstelstraat

In het kort

Toelichting van de school

Met DURF ben je klaar voor de volgende stap!

Op DURF bereiden we uw kind voor op de toekomst. Naast kwalitatief goed onderwijs over de hele breedte, besteden wij extra aandacht aan creatieve taal, science, kunst&cultuur en sport. Wij geven uw kind graag iets extra’s mee, zodat het met respect voor zichzelf en voor anderen leert om uitdagingen aan te gaan en de wereld te ontdekken.

DURF heeft drie vestigingen:

* Durf-school Elgerweg | Elgerweg 39 | 1825 KA Alkmaar | 072 - 5628060
* Durf-school Amstelstraat | Amstelstraat 3 | 1823 EV Alkmaar | 072 - 5120406
* Durf-school Tochtwaard | Tochtwaard 22 | 1824 EZ Alkmaar | 072 - 561089

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kunst & cultuur
  • Science
  • Creatieve Taal
  • Sport
  • Drama & Muziek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

DURF is een basisschool met 3 unieke locaties:

Op papier zijn we in leerlingaantallen een grote school. Maar doordat we met drie verschillende locaties werken. Zijn alle 3 de scholen een gezellige, overzichtelijke en fijne basisschool waar ieder kind goed gezien en gehoord kan worden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven