DURF

Elgerweg 39 1825 KA Alkmaar

  • Amstelstraat 3 | 1823 EV Alkmaar
  • Amstelstraat 3 | 1823 EV Alkmaar
  • Elgerweg 39 | 1825 KA Alkmaar
  • Tochtwaard 22 | 1824 EZ Alkmaar

Het team

Toelichting van de school

Op DURF werkt een team van enthousiaste en professionele leerkrachten. Het team is evenwichtig samengesteld: alle leeftijdsgroepen zijn er in vertegenwoordigd. Ook zijn wij blij met verschillende meesters in ons midden. Ouders waarderen onze school om de zorg en aandacht van de leerkrachten voor alle kinderen. Daardoor voelen kinderen zich thuis bij ons op school en kan elk kind meedoen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien mogelijk regelen wij vervanging via de flexpool van Tabijn. Als er geen vervanging beschikbaar is verdelen we soms groepen. Soms is een collega instaat om extra uren te werken. Een enkele keer zijn we gedwongen om leerlingen naar huis te sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

DURF is een grote school op papier, maar heeft 3 locaties waardoor de scholen klein aanvoelen en hierdoor voor leerlingen snel een veilige en vertrouwde omgeving is. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen DURF zijn we in de ontwikkeling van passend onderwijs, naar steeds meer inclusiever onderwijs. De drive om elke leerling goed onderwijs te kunnen geven is groot. Als school zijn we actief betrokken in de werkgroep 'samen leren leven' van het SWV. Daarnaast is passend onderwijs en inclusief onderwijs groot onderdeel van onze bordsessies (ontwikkelgesprekken als team). 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven