Openbare Basisschool De Kennemerpoort

Hofdijkstraat 12 1814 EC Alkmaar

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De vakleerkracht voor HVO werkt in de bovenbouw: met  groepen 7 en 8.

De vakleerkracht gymnastiek is er een aantal uren per week: voor de groepen van  de leerkrachten die geen gymbevoegdheid hebben.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Kennemerpoort streven we ernaar om alle kinderen een passend aanbod te bieden. Voor leerlingen voor wie het reguliere aanbod niet passend blijkt  - dit kan zijn wegens moeite met de leerstof of juist wegens een te eenvoudig aanbod - zoeken we binnen school naar  mogelijkheden om ondersteuning op niveau 0, 1 of 2 te bieden.  Zie het piramide - model ondersteuning in het profiel (hierboven). Zodra de behoefte aan ondersteuning onze eigen handelingsbekwaamheid overstijgt kan via het Samenwerkingsverband een arrangement of ambulante begeleiding ingezet worden. Hieraan vooraf gaat altijd Multi Disciplinair Overleg (MDO) - waarbij ook de ouders betrokken zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven