Openbare Basisschool De Kennemerpoort

Hofdijkstraat 12 1814 EC Alkmaar

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Kennemerpoort - brinnummer 16 WU - heeft twee locaties (Hofdijkstraat circa 300 leerlingen, Lindenlaan circa 230 leerlingen) aan de rand van de binnenstad. Het onderwijsconcept is op beide schoollocaties identiek: vernieuwend traditioneel onderwijs. De aanpak is gericht op maatwerk, en belangrijke speerpunten zijn ICT en cultuur. Motto van de school: De Kennemerpoort haalt het beste uit uw kind. We zijn een basisschool met een prettige speel- en leeromgeving. Het schoolteam en de ouders van onze leerlingen vinden dat leren en plezier op school hand in hand moeten gaan.

Onder dit brinnummer valt ook de openbare basisschool Bello. De school staat in de Spoorbuurt, gelegen aan de rand van het centrum van de stad. Bello werkt vanuitde basisprincipes van Jenaplanonderwijs. Binnen dit concept staan het kind en zijn omgeving centraal. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt een belangrijke plaats in. Bello staat voor: individuele zorg, veiligheid en creativiteit. De ouderbetrokkenheid is groot. Ouders en leerlingen en team creëren samen een goede sfeer in de school

Kijk ook op: www.dekennemerpoort.nl en www.bello-alkmaar.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig sociaal klimaat
  • Leren en plezier-hand in hand
  • Passend leeraanbod
  • Zelfstandig-verantwoordelijk
  • IT aanbod is eigentijds

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 01.10.2018 was het  Leerlingaantal OBS Kennemerpoort: 518  Leerlingaantal OBS Bello: 119

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

N.B.

De school heeft door het schooljaar verspreid een aantal roostervrije dagen - de kinderen hebben dan geen school - het personeel werkt op deze dagen  aan administratie, rapportage  et cetera heeft teamoverleg en doet aan scholing.

Er is opvang tijdens deze  roostervrije dagen, tegen vergoeding.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven