Openbare Basisschool Jules Verne

Drechterwaard 9 1824 EX Alkmaar

  • De onderbouw heeft een eigen ingang en speelplein waar de kinderen veilig kunnen spelen.
  • Dit gedeelte is in 2011 verbouwd en heeft een moderne uitstraling gekregen. Er is een aparte ingang voor de kinderen die naar boven gaan.
  • We hebben een heerlijk ruim peuter/kleuterplein. Het vergroenen van het kleuterplein staat op de planning.
  • Ook het grote plein is ruim opgezet. Op het plein staan mooie oude bomen. Er zijn veel speeltoestellen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool Jules Verne. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Jules Verne. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Met deze informatie krijgt u een beeld van onze school. Uiteraard is er over ons onderwijs veel meer te vertellen dan deze cijfers laten zien. Daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen of een kijkje nemen op onze website: www.obsjulesverne.nl

Jules Verne; een wereld van verschil. De naam Jules Verne voor de school in de Huiswaard is niet zomaar gekozen. Jules Verne heeft ons een schat aan dromen nagelaten en ons geleerd dat die uitkomen als je er hard aan wilt werken.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • resultaten staan centraal
  • groepsgericht en individu
  • leren van en met elkaar
  • persoonlijk leiderschap
  • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Jules Verne werken we met een continurooster. Alle kinderen blijven dus op school over.

Ook is er buitenschoolse opvang gerealiseerd in samenwerking met Stichting Kinderopvang Rollebol. Hierdoor zijn de kinderen rond de schooltijden ook in handen van professionals. Deze opvang vindt plaats buiten het hoofdgebouw, maar wel op eigen terrein. Een vertrouwde omgeving dus!

Daarnaast hebben we peuteropvang in het gebouw van de school vanuit Stichting Kinderopvang Alkmaar. In de bijlage vindt u hiervan een foto.

Op diverse momenten in de week worden na schooltijd activiteiten georganiseerd in het kader van de Brede School. Kinderen kunnen zich per periode inschrijven. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle protocollen zijn terug te vinden op onze website. https://www.obsjulesverne.nl/onze-school/protocollen/

Terug naar boven