Openbare Basisschool Jules Verne

Drechterwaard 9 1824 EX Alkmaar

  • De onderbouw heeft een eigen ingang en speelplein waar de kinderen veilig kunnen spelen.
  • Dit gedeelte is in 2011 verbouwd en heeft een moderne uitstraling gekregen. Er is een aparte ingang voor de kinderen die naar boven gaan.
  • Ook het grote plein is ruim opgezet. Op het plein staan mooie oude bomen. Er zijn veel speeltoestellen.
  • Het kleuterplein is vergroend en nodigt uit om te ontdekken.

Het team

Toelichting van de school

In het basisonderwijs werken veel vrouwen. Dit komt gedeeltelijk door de mogelijkheid om parttime te werken. Wij zijn erg blij met onze 2 mannelijke collega's, een mooie balans voor de kinderen.

In het team hebben we een gelijkmatige verdeling in leeftijd. We hebben evenveel jongere collega's als oudere. We werken met ervaren leerkrachten en het ziekteverzuim is laag, mede door de prettige sfeer op de school en de collegialiteit onderling. Het is een fijne school om te werken!

Wij werken met cultuurcoachen muziek, drama en beeldende vorming. Zij komen bepaalde periodes in het jaar werken met de kinderen.

In groep 8 wordt Humanistisch onderwijs gegeven.

We hebben in de groepen 3 t/m 8 een vakdocent gym voor 2 dagen per week.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 Kinderen gaan gemiddeld 940 lesuren naar school. De overige uren zijn vakantiedagen of roostervrije dagen voor kinderen. Tijdens roostervrije dagen wordt er aan teamscholing gedaan of krijgen leerkrachten de mogelijkheid om administratie te doen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden Engels een belangrijke wereldtaal. Daarom geven wij Vroeg Vreemde Talenonderwijs (VVTO) Engels. Al vanaf de kleuters krijgen de leerlingen 1 uur Engels per week.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gedurende hun schoolloopbaan uitgebreid kennismaken met alle aspecten van culturele vorming. Daarvoor werken wij samen met cultuurcoaches van Artiance. Alle kinderen krijgen hiermee basiskennis en vaardigheid op het gebied van dans, muziek, toneel en beeldende vorming. In de bijlage krijgt u een foto-impressie van culturele vorming op Jules Verne.

Tot slot werken wij met een leerkracht Humanistisch Vormend Onderwijs in groep 8. Er worden thema's zoals vriendschap, seksualiteit, verdriet, angst en alleen zijn besproken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor het schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij naar onze website https://www.obsjulesverne.nl/onze-school/2/schoolondersteuningsprofiel/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven