Openbare Basisschool Jules Verne

Drechterwaard 9 1824 EX Alkmaar

  • De onderbouw heeft een eigen ingang en speelplein waar de kinderen veilig kunnen spelen.
  • Dit gedeelte is in 2011 verbouwd en heeft een moderne uitstraling gekregen. Er is een aparte ingang voor de kinderen die naar boven gaan.
  • De school heeft een prettige sfeer en veel licht.
  • We hebben een heerlijk ruim en gezellig peuter/kleuterplein.
  • Ook het grote plein is ruim opgezet. Op het plein staan mooie oude bomen. Er zijn veel speeltoestellen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Opbrengsten gaan voor ons verder dan de ‘droge’ leeropbrengsten. Zo leren kinderen bij ons samenwerken, ze leren plannen en organiseren, geconcentreerd met hun eigen werk bezig te zijn en ze leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Allemaal zaken die ze goed kunnen gebruiken in hun verdere schoolcarrière én in hun hele leven. Uiteraard zijn wij op onze school ook gericht op goed onderwijs in taal, lezen, spelling en rekenen. Onderwijs in basisvaardigheden is op onze school belangrijk. Zo krijgen de kinderen de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, bekijken we ook de eindresultaten van onze kinderen in groep 8. Daarvoor maken wij - sinds het schooljaar 2015-2016 - gebruik van de IEP Eindtoets. Deze toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken schoolbreed met een opbrengstendocument die 2 keer per jaar met het team wordt besproken en verwerkt in de jaarplannen.

Naar aanleiding van de cito toetsen worden kindgesprekken gevoerd. Wij noemen dit "Trots op" gesprekken. Hier wordt besproken waar kinderen trots op zijn en wat ze nog willen verbeteren en wie/wat ze daarbij nodig hebben.

Vanuit de 7 gewoonten van The Leader in Me leren de kinderen om pro-actief te zijn, met het einddoel voor ogen en om met belangrijke zaken eerst te leren omgaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in schooljaar 2012-2013 weer een basisarrangement gekregen. Deze is geldig voor 4 jaar.

Terug naar boven