Christelijke basisschool de Finne

Jancko Douwamastrjitte 45 8495 JA Aldeboarn

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op dit pagina over CBS de Finne, hier vindt u meer informatie over onze school.

Natuurlijk kunnen we ons onderwijs het beste laten zien en vertellen.

U bent van harte welkom om de Finne te bekijken en de schoolse sfeer te proeven!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect, vertrouwen, harmonie
  • Enthousiasme
  • Authentiek en verantwoordelijk
  • Ontwikkeling en groei
  • Communicatie en innovatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren zien we een toename van het aantal leerlingen op de Finne.

De sfeer, veiligheid en vertrouwde basis worden daarbij door de ouders genoemd als voornaamste redenen om voor de Finne te kiezen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Overige protocollen en overzichten zijn op school aanwezig en te raadplegen.

* Protocol medisch handelen en medicijntoediening bij kinderen

* Protocol klachtregeling/vertrouwenspersoon

* Protocol leerlingvervoer en veiligheid

* Beleidsplan bij schorsing/verwijdering

* Ontruimingsplan

* Privacyreglement

* Beleid preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen bij PCBO Leeuwarden e.o.

* Echtscheidingsprotocol PCBO Leeuwarden e.o.

* Afspraken in de veiligheid bij binnen- en buitenschoolse activiteiten

* Protocol social media

Terug naar boven