Christelijke basisschool de Finne

Jancko Douwamastrjitte 45 8495 JA Aldeboarn

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Over het algemeen gaan leerlingen bij ons met plezier naar school. Meer dan 85% vindt zijn of haar klas leuk en driekwart van de kinderen heeft veel contact met klasgenoten. Dit zien wij terug in de klas en op het plein.

Als het gaat over veiligheid blijkt dat het overgrote gedeelte van de leerlingen zich veilig voelt. Sommige vragen bleken lastig in te vullen voor de kinderen. 35% vulde 'weet ik niet' in als het gaat om onveilige plekken in de school. Als er een onveilige plek genoemd wordt, dan is dat vaak het plein dat zich rondom onze school bevindt.

Als het gaat om vervelende dingen meemaken (en pesten) blijkt uit de vragenlijst dat dit weinig voorkomt. Een enkeling vult in dat dit soms (maar niet wekelijks) gebeurt. Wij hechten veel waarde aan een goede sfeer en omgang op school en besteden hier veel aandacht aan. We blijven hier alert op.

Over het lesgeven zijn de meeste leerlingen tevreden. Van de 29 leerlingen zijn er 27 leerlingen tevreden over de uitleg van de leerkracht en de lesstof die ze krijgen. Dat is fijn om te horen!

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven