Rooms Katholieke Basisschool Kadoes

De Weer 11 7665 DG Albergen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Kadoes

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Adaptief werken
  • Fijne sfeer
  • Sterke zorgcultuur
  • SEO goed geïmplementeerd
  • Samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door 260 leerlingen.
Van deze leerlingen heeft 1% een gewicht van 0,3.  
Door het dalend aantal geboortes loopt het leerlingenaantal van de school terug tot ongeveer 240 in 2025.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven