Rooms Katholieke Basisschool Kadoes

De Weer 11 7665 DG Albergen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Kadoes

Het team

Toelichting van de school

Video interactie begeleiding

Het leren van leerkrachten is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van leerkracht. Binnen TOF Onderwijs wordt daarvoor o.a. gebruik gemaakt van SVIB: school video interactie begeleiding. Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, maar ook op het klassenmanagement en de instructie. De videobeelden zijn bedoeld voor de betreffende leerkracht en worden na gebruik gewist.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof

We zijn aangesloten bij het MCO (Mobiliteits Centrum Onderwijsbureau Twente).
Hier geven we onze verlof aanvragen door, zij organiseren de vervangingen en controleren hierbij de wetgeving.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Visie op leren

In de (nabije) toekomst zullen we het onderwijsaanbod in de kernvakken nog meer afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We gaan hierbij thematisch of groepsdoorbrekend werken, zodat de leerlingen op hun eigen instructieniveau kunnen werken en groeien. Daarbij verandert de rol van de leerkracht van uitleggen en vertellen naar activeren en coachen en de rol van de leerling naar onderzoekend en ontdekkend leren. Wij richten ons hierbij op de brede ontwikkeling (meervoudige intelligentie en de talenten) van onze leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We willen bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer en ontwikkelingsproces, die kennis, vaardigheden en competenties kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Dit gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich thuis voelen. Als enige school in het dorp Albergen streven we ernaar om voor alle leerlingen een onderwijsaanbod te realiseren. In incidentele gevallen is er echter sprake van onderwijszorgbehoeften waarvoor in het regulier onderwijs geen onderwijsarrangement kan worden geboden.Basisschool Kadoes is dan mede verantwoordelijk voor het opstellen van een passend onderwijsarrangement. We gebruiken een leerlingvolgsysteem voor het volgen van de prestaties en de (sociaal emotionele) ontwikkeling van de leerlingen. De leerkrachten kunnen in de groep inspelen op onderwijsbehoeften van de kinderen. We werken volgens de principes van handelingsgericht werken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren willen wij ons (nog) meer richten op de meerbegaafden en ze een passend onderwijsaanbod bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt intensief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op informatie-uitwisseling over leerlingen, en het realiseren van een doorgaande leerlijn

Terug naar boven