Rooms Katholieke Basisschool Kadoes

De Weer 11 7665 DG Albergen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Kadoes

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof

We zijn aangesloten bij het MCO (Mobiliteits Centrum Onderwijsbureau Twente).
Hier geven we onze verlof aanvragen door, zij organiseren de vervangingen en controleren hierbij de wetgeving.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De leraren geven op 3 niveau's instructie en kinderen verwerken de leerstof zoveel mogelijk op eigen niveau. Door stimulerende startactiviteiten of samenwerk opdrachten te geven leren kinderen van elkaar. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen daarna zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We willen bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer en ontwikkelingsproces, die kennis, vaardigheden en competenties kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Dit gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich thuis voelen. Als enige school in het dorp Albergen streven we ernaar om voor alle leerlingen een onderwijsaanbod te realiseren. In incidentele gevallen is er echter sprake van onderwijszorgbehoeften waarvoor in het regulier onderwijs geen onderwijsarrangement kan worden geboden.Basisschool Kadoes is dan mede verantwoordelijk voor het opstellen van een passend onderwijsarrangement. We gebruiken een leerlingvolgsysteem voor het volgen van de prestaties en de (sociaal emotionele) ontwikkeling van de leerlingen. De leerkrachten kunnen in de groep inspelen op onderwijsbehoeften van de kinderen. We werken volgens de principes van handelingsgericht werken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt intensief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op informatie-uitwisseling over leerlingen, en het realiseren van een doorgaande leerlijn

Terug naar boven