Rooms Katholieke Basisschool De Achtsprong

Kloosterstraat 31 3256 AH Achthuizen

  • Dit is ons schoolgebouw met groot schoolplein.
  • Het schoolgebouw en het schoolplein.
  • Bibliotheek voor de kinderen van de Achtsprong met wisselend aanbod.
  • Ruimte voor de voor- en naschoolse opvang van KIBEO
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Achtsprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Achtsprong!!

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de cijfers en feiten m.b.t. RKBS De Achtsprong. Deze cijfers en feiten hebben wij, voor zover nodig, voorzien van een toelichting. 

RKBS De Achtsprong ligt in Achthuizen: een kleine, hechte dorpsgemeenschap, die deel uitmaakt van de gemeente Goeree-Overflakkee. Samen met de ouders streeft het team naar een school, waar kinderen zich thuis voelen. Alles draait er immers om de kinderen. Zij helpen mee aan de fijne sfeer op onze school en kunnen zo op "natuurlijke wijze" hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen de zorg krijgen, die ze nodig hebben. Daarvoor stellen wij op onze school 8 aspecten centraal: waarden en normen, sociale-emotionele ontwikkeling, kwaliteit, zorg, communicatie en identiteit, beleid en andere bepaalde randvoorwaarden. In onze schoolgids en op onze website vindt u terug wat wij hieronder verstaan en hoe we dat vormgeven . Neem dus gerust ook een kijkje ophttps://deachtsprong.dewaarden.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zorg naar boven en beneden
  • Uw kind wordt gekend
  • Ouders als educatieve partners
  • Betrokkenheid
  • Positieve sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Heeft krimp invloed op het onderwijs  op De Achtsprong?

Hoewel er volgens de prognose sprake is van krimp, zal De Achtsprong daar naar verwachting de komende jaren weinig last van hebben. We zijn zelfs bijna 20% gegroeid in het schooljaar 2019-2020. Veel ouders uit Achthuizen en omgeving  kiezen bewust voor onze school. Er zitten ook leerlingen uit de omliggende dorpen op de Achtsprong. Dit heeft vooral te maken met de goede zorg en het prettige pedagogische klimaat. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle groepen starten dagelijks met inloop van 8.20 tot 8.30 uur. Kinderen en ouders (van groep 1-2) mogen om 8.20 uur naar binnen, zodat de kinderen rustig de overstap van thuis naar school kunnen maken. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen.

Ochtendpauze
Volgens het rooster hebben alle groepen een moment pauze. De kinderen en leerkrachten eten en drinken iets en gaan even naar buiten.

Middagpauze
Om 12 uur eindigt de ochtend. Kinderen die niet thuis eten, mogen overblijven. Een vaste overblijfkracht zorgt ervoor dat het overblijven ordelijk verloopt. Na de lunch gaan de kinderen onder haar toezicht nog even naar buiten. Om 13.00u start het middagprogramma en om 15.00u is de school uit. Op woensdagen geldt een andere eindtijd (groep 1 t/m 8 12.30 uur)

Roostervrije dagen/dagdelen
De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven