St. Jozefschool

Walter van Amersfoortstr 38 3791 AR Achterveld (Utrecht)

  • Schoolfoto van St. Jozefschool
  • Schoolfoto van St. Jozefschool
  • Schoolfoto van St. Jozefschool
  • Schoolfoto van St. Jozefschool
  • Schoolfoto van St. Jozefschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s) en verzorger(s),

We kunnen niet van alle kinderen sterren maken. 

Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren!

Een motto waar wij als St. Jozefschool ‘warm’ van worden. Niet alleen kijken naar het cognitieve, naar cijfertjes, maar ook naar groei, bezieling en vaardigheden die je nodig hebt om in de maatschappij te kunnen staan en ‘samen te leven’. Denken in kansen en mogelijkheden is vruchtbaarder. Een optimistische visie dus. 

Wij werken er hard aan onze lesmethodes af te stemmen op de werkelijke behoeften van uw kind, waardoor uw kind de kans krijgt, zich te ontwikkelen en verder te groeien? Hierbij is het pedagogisch klimaat een belangrijk uitgangspunt.  

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school. De beste indruk krijgt u namelijk door op onze school rond te kijken. En te zien hoe onze kinderen schitteren! Bel voor een afspraak 0342-451956 of mail naar info@jozefachterveld.nl.

Met vriendelijke groet,

bestuur, directie en team.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige leeromgeving
  • Onderwijs
  • Professioneel
  • Samenwerking
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn dit schooljaar gestart met 120 leerlingen. In de loop van het schooljaar zullen er diverse leerlingen op onze school starten als 4 jarige of instromen na bijvoorbeeld een verhuizing.

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren iets gedaald, de aankomende jaren zal het stabiliseren en in de toekomst door nieuwbouwprojecten weer groeien. De leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen, ook volgend schooljaar willen we 6 groepen behouden. 

De meeste kinderen bij ons op school wonen in Achterveld of in de nabije omgeving, denk hierbij aan Leusden, De Glind, Terschuur, Stoutenburg en Barneveld.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In onze school is de peuter speelleergroep 'Klein Duimpje' van Ska, gevestigd. Voor de peuters voelt een overgang naar onze school dan ook  vertrouwd. 

Ska biedt op diverse dagen ook voorschoolse opvang (VSO) aan binnen onze school. Humankind biedt na schooltijd buitenschoolse opvang (BSO) aan op een andere locatie. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven