Basisschool Op Dreef

Hennequinstraat 1 4527 CD Aardenburg

Schoolfoto van Basisschool Op Dreef

In het kort

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat kinderen vier jaar worden, brengen zij een groot deel van de dag op de basisschool door. Ouders vertrouwen hun zoon of dochter aan de zorgen van de leerkrachten toe. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en doen ons uiterste best om kinderen een plezierige schooltijd te bieden waarin zij gestimuleerd worden om kennis, vaardigheden en inzichten op te doen.

Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd terecht bij ons op school.

Met vriendelijke groet,

Team Op Dreef, Aardenburg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal kenmerkt zich in de afgelopen jaren door schommelingen. Waar we vanaf 2018 een stijging zagen, zien we nu weer een daling. We verwachten de komende jaren stabiel te blijven met deze aantallen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven