Basisschool Op Dreef

Hennequinstraat 1 4527 CD Aardenburg

Schoolfoto van Basisschool Op Dreef

In het kort

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat kinderen vier jaar worden, brengen zij een groot deel van de dag op de basisschool door. Ouders vertrouwen hun zoon of dochter aan de zorgen van de leerkrachten toe. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en doen ons uiterste best om kinderen een plezierige schooltijd te bieden waarin zij gestimuleerd worden om kennis, vaardigheden en inzichten op te doen.

Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd terecht bij ons op school.

Met vriendelijke groet,

Team Op Dreef, Aardenburg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige sfeer
  • ontwikkelen is groeien
  • het kind centraal
  • eigenaarschap
  • rijke leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum de Kikkderdreef heeft ruim 100 kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit aantal is de afgelopen jaren gedaald.

Onze populatie kenmerkt zich met een gemiddelde schoolweging en een hooggemiddelde spreiding. Kindcentrum de Kikkdreef wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Deze diversiteit is een afspiegeling van onze maatschappij en is waardevol voor ons onderwijs. De school heeft ook een achterstandsscore. Dat betekent dat onze school bezocht wordt door kinderen met een achterstand in de beginsituatie ten opzichte van leeftijdsgenoten. Deze is wel dalend. Het betekent dat we moeten zorgen voor een taalrijkaanbod. Daarnaast is er extra aandacht voor gedragsregulering


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 zijn door een structureel tekort aan lunchondersteuners de schooltijden aangepast. De schooltijden zoals hierboven vernoemd zijn vastgesteld voor schooljaar 2023-2024. Deze schooltijden maken onderdeel uit van een zogenaamde reparatieregeling om te voorkomen dat leerlingen te weinig onderwijs krijgen. Vanaf schooljaar 2024-2025 zal de eindtijd op alle dagen 14:00 uur zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven