Basisschool Op Dreef

Sint Bavostraat 30 4527 CJ Aardenburg

Schoolfoto van Basisschool Op Dreef

In het kort

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat kinderen vier jaar worden, brengen zij een groot deel van de dag op de basisschool door. Ouders vertrouwen hun zoon of dochter aan de zorgen van de leerkrachten toe. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en doen ons uiterste best om kinderen een plezierige schooltijd te bieden waarin zij gestimuleerd worden om kennis, vaardigheden en inzichten op te doen.

Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd terecht bij ons op school.

Met vriendelijke groet,

Team Op Dreef, Aardenburg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige sfeer
  • Talenten zien en benutten
  • Activerende werkvormen
  • Kindgericht
  • Anders organiseren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal kenmerkt zich in de afgelopen jaren door schommelingen. Waar we vanaf 2018 een stijging zagen, zien we nu weer een daling. We verwachten de komende jaren stabiel te blijven met deze aantallen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 zijn met de fusie de schooltijden aangepast. De schooltijden zoals hierboven vernoemd zijn vastgesteld voor schooljaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024. Deze schooltijden maken onderdeel uit van een zogenaamde reparatieregeling om te voorkomen dat leerlingen te weinig onderwijs krijgen. Vanaf schooljaar 2024-2025 zal de eindtijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14:30 uur zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven