De Brug

Catharina-Amalialaan 66 D 1432 JT Aalsmeer

  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het meest recente leerlingtevredenheidsonderzoek is afgenomen in het voorjaar van 2021. Onze leerlingen geven de school gemiddeld een 8.1 als rapportcijfer. Voor de cijfers per vraag klikt u op + bekijk vragen en antwoorden. 
Ons eerstvolgende leerlingtevredenheidsonderzoek is gepland in het voorjaar van 2025. Reden hiervoor is dat we bij onze bovenbouwleerlingen jaarlijks een vragenlijst Sociale veiligheid van KanVAS behorend bij de Kanjertraining afnemen. We willen onze leerlingen niet jaarlijks twee - deels overlappende - vragenlijsten voorleggen. De resultaten van het leerlingtevredenheidsonderzoek uit 2021 leest u hier.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is de vierjaarlijkse oudertevredenheidsenquête afgenomen. Ouders geven de school een gemiddeld rapportcijfer van een 8,0. Door op + bekijk vragen en antwoorden te klikken, ziet u de scores per vraag. 


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven