Scholenopdekaart

PCBO De Fakkel

PCBO De Fakkel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Pcbo De Fakkel is een middelgrote school met ca. 300 leerlingen, die verdeeld zijn over 11 groepen met 20 leerkrachten. In 2012 is de school geheel gerenoveerd en heeft een een stuk nieuwbouw plaatsgevonden.De Fakkel heeft al een lange historie. Op 1 april 1901 werd het eerste schoolgebouw aan de Alexandrinalaan (nu Tenderlaan) in gebruik genomen. De school startte toen onder de naam ‘Groen van Prinsterer’. In de jaren ’60 verhuisde de school naar de Roerdompweg. Toen in 1984 de samenvoeging tussen kleuterschool en lagere school tot stand kwam, ontstond de naam ‘De Fakkel’. In 2002 is het eeuwfeest groots gevierd.

Op De Fakkel werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten en het onderwijs klassikaal krijgen aangeboden. In de klas wordt uiteraard rekening gehouden met de verschillende niveaus van leerlingen: daar waar nodig krijgen de leerlingen extra uitdaging of juist extra ondersteuning. Door middel van EDI betrekken we de kinderen bij de instructie waardoor we het beste uit elk kind halen.

EDI betekent Expliciete Directe Instructie. Het is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Kinderen worden met EDI actief betrokken bij de inhoud van de lessen, waardoor gedragsproblemen afnemen en de leerwinst toeneemt.Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Het onderwijs moet waar mogelijk aangepast zijn aan de verschillen tussen leerlingen. Met EDI leren kinderen stapsgewijs de leerdoelen te beheersen. We stellen het doel van de les vast en laten dit doel ook meerdere keren terug komen in de instructie. Het doel is duidelijk en enkelvoudig. De vaardigheden die nodig zijn om het doel te bereiken worden goed besproken. Leerlingen krijgen denktijd en mogen met elkaar overleggen.Ze gaan pas over aan de verwerking van de stof als de leerkracht zeker weet dat de meeste kinderen de stof begrijpen en kunnen toepassen. Aan de instructietafel begeleiden we vervolgens de kinderen die nog extra hulp nodig hebben en/of de instructie op een andere manier nog een keer moeten doorleven.  De zogenaamde pluskinderen daarentegen mogen veelal eerder beginnen aan de stof zodra ze de leerstof begrijpen.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Roerdompweg 3
7331CL Apeldoorn

Telefoon:
0555334248
Website:
www.fakkel.pcboapeldoorn.nl
E-mailadres:
fakkel@pcboapeldoorn.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Maarten Kleiman

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting voor Prot. Christel. Basisonderwijs Apeldoorn

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
5549

Samenwerkingsverband

St. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn


Foto-impressie