Scholenopdekaart

Openbare Basisschool de Octopus

Openbare Basisschool de Octopus

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op de site van openbare basisschool De Octopus in Hoofddorp. Onze school ligt in het oostelijke deel van de wijk Toolenburg. Dit schoolvenster geeft u een kijkje in onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. De cijfers zeggen echter niet alles, ook de manier van werken, de activiteiten die we ondernemen en de sfeer in de school zijn belangrijke items. Wij nodigen u dan ook, van harte uit om een afspraak te maken, om zelf te komen kijken in onze school.

"Plezierig leren, voor een goede basis!"

Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken op onze school. Deze schoolgids biedt informatie aan ouders die al één of meer kinderen op school hebben, maar is ook een handreiking voor ouders die nog opzoek zijn naar een passende basisschool voor hun kind(eren).

Op een basisschool is het van belang om een veilige leeromgeving te bieden. Dit is de basis van een ononderbroken ontwikkeling. Een veilige leeromgeving bereik je door:

  • • een fysiek veilige speel- en leeromgeving;
  • • elkaar accepteren en waarderen;
  • • naar elkaar luisteren;
  • • kunnen werken en leren in een rustige sfeer;
  • • samenwerken en zelfstandig werken;
  • • haalbare doelen stellen;
  • • duidelijk zijn in de communicatie naar en met elkaar.

Dankzij deze factoren ontstaat een stevige basis. Een basis die eveneens tot stand komt door het werken met een vast team van ervaren leerkrachten die vaste methodes en werkwijzen hanteren. Wij zijn en blijven een lerende school. Niet alleen onze leerlingen verrijken zich met kennis, ook het team doet regelmatig aan scholing.

Wij hopen dat u de schoolgids met plezier zult lezen en dat u een compleet beeld krijgt over het reilen en zeilen op DeOctopus. Mocht u na het lezen van deze gids toch nog vragen of tips hebben, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet, Medezeggenschapsraad en team,

Saskia Jonker

Directeur van De Octopus

Download de schoolgids

Contactgegevens

Femina Mullerstraat 78
2135MS Hoofddorp

Telefoon:
0235622819
Website:
www.octopusschool.nl
E-mailadres:
info@octopusschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Saskia Jonker

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
4633
Website:
www.sopoh.eu

Samenwerkingsverband

SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer


Foto-impressie